Kiosken

Kiosken er hovedsakelig åpen ved konkurranser, men i blant også under trening, og selger ting som pølser, nudler, lapper, brus, kaffe, sjokolade, grøt, etc., litt avhengig av årstider og arrangementer.

Hvis det er noen som ønsker å hjelpe til i kiosken, slik at den kan ha oftere åpent (og dermed generere mer inntekt for klubben), vennligst ta kontakt! :-)
Banen
Hovedbanen er fra 2016 nå blitt A-godkjent med lengde på 1595 meter.
Mellombanen (65-bane) er D-godkjent med lengde på 590 meter.
I tillegg har vi en knattebane for de minste.

Første tirsdag i måneden, er halve den store banen forbeholdt 65ccm i den første treningsøkten.

Banegodkjenning

Bybergsanden Motocross har to godkjente baner.

 • 'Stor-banen' er godkjent som A-bane til 31. desember 2018.
 • 'Mellom-banen' er godkjent som D-bane til 30. desember 2019.
 • Trykk på en av bildene under for PDF-versjon av godkjenningen.

Banegodkjenning-A

Banegodkjenning-D


Trenings- og bane-reglement for Bybergsanden Motocross klubb.

 • All åpen trening skal skje innenfor ordinære treningstider.
  Kjøring utenom disse tider vil bli politianmeldt.
 • Alle fører og evt. foresatte skal skrive seg inn i treningsprotokollen, vise lisens, medlemskap og evt, betale Baneavgift (100,- ) før man starter trening. Dette gjøres hos Sikkerhetsleder. Førere under 16 år skal alltid ha med foresatt eller ansvarshavende.
 • Alle førere skal til enhver tid ha godkjent kjøre utstyr og motocrossykkel. Sikkerhetsleder kan kontrollere og avvise førere ved mangler på dette.
 • Foreldre, andre foresatte, mekanikere og andre må vise ansvar for sikkerheten under treningen og uten oppfordring stille som flaggvakt. Flaggpost nr. 1, 5 og 10 skal være bemannet under trening for cc85.
 • For mellombane skal det alltid være flaggvakt ute på det store hoppet i enden av banen og hopp før sandsvingen.
  Aktivitetsleder skal holde igjen trening til disse er på plass.
 • Er du ny på banen ta kontakt med Sikkerhetsleder (han har gul vest) for informasjon.
 • Kjøring i depo er strengt forbudt og vil medføre bortvisning ved gjentakelse etter at advarsel er gitt.
 • Utkjøring på bane skal alltid foregå ved starsletten, via ventesone.
 • Avkjøring av bane skal kun skje etter målhoppet, gi tegn ved å løfte en hånd i været.
 • Kjøring utenom banetrase, avkorting av banetrase, kjøring i motsatt kjøreretning er strengt forbudt, ved brudd på dette vil vedkommende bli bortvist fra banen.
 • Alle førere og foresatte skal rette seg etter pålegg fra ansvarlig Sikkerhetsleder og styrets representanter.
 • Ved brudd på klubbens regler eller NMF`s regler kan medføre bortvisning fra området.


Flaggvakt-regler for bruk av Mellombane

Flaggvaktene er et krav fra NMF og Styret i klubben.
Alle foresatte har ansvar og plikt til å ta sin turn for at dette overholdes slik at vi kan ivareta sikkerheten til førerne på banen.
Sikkerhetsleder skal stanse kjøringen om dette ikke overholdes på en forsvarlig måte.

 1. Det skal være minimum 3 flaggvakter plassert på hoppene ute i banen før kjøring tillates.

 2. 2 av Flaggvaktene skal plassere seg på begge de store hoppene og det skal rulleres på å stå, blant alle foresatte på banen til enhver tid.

 3. 1 Flaggvakt skal dekke både vente- og påkjørings-sonen ved sand-svingen, samt å påse at sykler ikke parkeres inn til sikringsgjerdet med utgangen av sandsvingen.