Bybergsanden Motocross Klubb

Bybergsanden Motocross Klubb

Dugnad og planleggingsmøte for Vestlandsmesterskap 4. runde

Postet av Bybergsanden Motocross Klubb den 10. Aug 2016

Velkommen til dugnad! :-)

 • Lørdag 13. august - Denne dagen trengs det folk og utstyr til gresstrimming og kantklipping.
  Det jobbes samtidig med maskiner på banen.
 • Tirsdag 16. august og torsdag 18. august kl. 17:00
 • Onsdag 17. august er det planleggingsmøte kl. 19:00!


Alt dette for å gjøre Vestlandsmesterskap 4. runde på Bybergsanden så bra som mulig!
Alle kan bidra, og desto flere som er med, jo raskere blir det ferdig!

Facebook-arrangement: https://www.facebook.com/events/600828616786928/


dugnad.jpg
0 Kommentar

Æresmedlem Lars Wendt

Postet av Bybergsanden Motocross Klubb den 4. Mai 2016

Det er med stor sorg vi kan meddele at Lars Wendt har gått bort.

Lars var aktiv i klubben i over 40 år og ble i fjor utnevnt til Æresmedlem i Bybergsanden Motocrossklubb.

Han vil bli savnet i klubben og våre tanker går i dag til hans etterlatte. Vi lyser fred over hans minne. Bisettes fra Høyland kirke, tirsdag 10. mai kl. 14:30. Like kjørt som blomster er en gave til Åse lindrende enhet. Kontonr.: 3250.25.04893, merk: Lars Wendt.


Se også vår tidligere artikkel om når han fikk utdelt æresmedlemskap.0 Kommentar

Vårdugnad!

Postet av Bybergsanden Motocross Klubb den 3. Apr 2016

Ta med pågangsmot, og for de som har - ta gjerne med hammer og sag!

 • Lørdag 9. april, fra kl. 09.
 • Tirsdag 12. april, fra kl. 17.
 • Onsdag 13. april, fra kl. 17. Ekstra-dugnad med fokus på steinplukking på banen!
 • Torsdag 14. april, fra kl. 17.


PS: Det blir testing av AMB-anlegget på torsdag, så de som har kan ta med transponder!
0 Kommentar

Genette har blitt tildelt stipend hos Olympiatoppen 2016

Postet av Bybergsanden Motocross Klubb den 27. Jan 2016

"Genette Våge fra Stavanger har blitt tildelt stipend hos Olympiatoppen 2016. Bare 18 år gammel oppnådde hun 5. plass i fjorårets VM i Motocross og er den eneste Skandinaviske utøveren som har greid å kvalifisere seg til finalen i AMA Nationals i USA. Motorsporten har dermed fått en ny stipendutøver hos Olympiatoppen som kan ta opp arven etter Ailo Gaup og Pål Anders Ullevålseter."


Les mer her: http://www.nmfsport.no/index.php/nyheter/243-motorsporten-tilbake-hos-olympiatoppen
0 Kommentar

Årsberetning 2015, og årsmøte 2016.

Postet av Bybergsanden Motocross Klubb den 23. Jan 2016

Styret i Bybergsanden Motocrossklubb ønsker å takke alle medlemmer for en fantastisk innsats i 2015. I tillegg vil vi takke alle bedrifter som har støttet klubben, både de som har gitt midler i form av penger og de som har stilt utstyr og mannskap tilgjengelig. Uten den dugnadsinnsatsen som er blitt vist ville vi ikke klart å drifte klubben.


Det skal være årsmøte for 2016, mandag 1. februar.

Aktuelle rapporter for 2015:


Se også Årsberetning for 2016, og årsmøte for 2017.


Bybergsanden Motocrossklubb har nå lagt bak seg et svært aktivt år. Vi er en klubb som både i forhold til økonomi, sportslig aktivitet/resultater og anlegget på Byberg, er klar til å utvikle oss til et enda høyere nivå. Klubben hadde i 2015 175 registrerte medlemmer


Styrets sammensetning og arbeid

Styret har i løpet av perioden hatt tre styremøter. Klubben har vært representert på Motorsportkonferansen, Årsmøte/Ting NMF Region Vest, Arrangørkonferansene for Vestlandsmesterskapet og Nasjonale løp.

Klubben har i 2015 hatt et styre som har bestått av:


 • Terje Osaland som leder
 • Nestleder har vært John Olav Barstad.
 • Tina Torbergsen har hatt ansvar for medlemsservice i den hektiske perioden med videreføring av nytt medlemsystem basert på NMFs system.
 • Sigurd Falmår har hatt ansvar for stevne og løp.
 • Asbjørn Engelsen har vært kasserer
 • Tor Andrè Stangeland har hatt ansvaret for aktivitetslederne.
 • Olav Berge vært ansvarlig fra styret med rekruttering og representant for mellombanen.
 • Midt i november valgte styreleder å trekke seg og Toril Olsen ble konstituert som leder ut året fram til nytt årsmøte.
 • Anleggsansvarlig med møterett i styret har vært Oddbjørn Hellestø og Arnt Sigve Næss.

Økonomi
Klubben har en sunn og god økonomi.
Regnskapet for 2015 viser et resultat på NOK 199.062,-
En viktig bidragsyter for klubbens økonomi er sponsorprogrammet.
Mot slutten av året startet arbeidet med å fornye en del av disse.

Klubben ønsker å takke de som har tegnet seg som sponsor.

Nettside
I løpet av 2015 fikk vi på plass en ny hjemmeside med en tilhørende Facebookside.
Det eksisterer dessverre flere uoffisielle Facebooksider for BSMX men det er ikke mulig å
slette noen av disse. Vi håper derfor at de fleste etterhvert har funnet fram til den offisielle
siden.
Ansvarlig for nett- og Facebookside er Anders Dramstad.


Anlegget på Byberg
Det er gjort omfattende arbeid på bane og anlegg , som har innbefattet vedlikehold og bygging
av gjerder, vannreservoar, utskifting av masse med mer.
En kjempestor honnør til Oddbjørn og Arnt som har klart å styre dette arbeidet for banen
gjennom alle utfordringene, og all tid som de har brukt på dette.
Med bra dugnadsånd, ble dette utført av klubbens medlemmer slik at vi fikk avviklet stevnene
på en god måte.

Vanningsanlegget ble ferdigstilt som planlagt i 2015.
Vi har fått godkjent spillemidler, og kommunal støtte til det første prosjektet vårt.

Prosjektet ble på grunn av flere gaver og mye dugnad noe billigere enn forutsett, slik at vi ikke
vil få ut alle midler som er blitt godkjent.

Det foreligger også en idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning i plan for et nytt tilbygg på
opptil 50m 2 , som garderobe og toaletter.
Her må det også settes et prosjekt for vann, avløp og mer strøm om vi skal få dette til.
Så her er det bare å ta tak.
Styret ønsker å utfordre klubbens medlemmer til å finne en person som kan planlegge og få
gjennomført dette for klubben. Fra start til slutt i prosjektet , som kan bli over litt tid.
Det har også i 2015 foregått et omfattende arbeid med ny oppdatert reguleringsplan for
Bybergsanden Motocrossbane.
Det er i disse dager et endelig vedtak fra Sola kommune som er publisert med klageadgang
frem til 7 Februar.
Av større endringer som vil komme, er blant annet mulighet for kjøring på vinteren onsdager
fra 14.00 – 17.00, betinget at det er sikkerhetsleder som stiller opp. Og en del forpliktelser
vedr støyreduksjon mot naboer.
Dette er den endelige reguleringsplanen, som klubben har fått forhandlet frem etter fire års
arbeid. Det er litt korrigeringer som vi blir pålagt, men det vil styre og banegjengen komme
tilbake med etter hvert.

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)
Motocross representerer høyere risiko for skader enn mange andre idretter.
Vårt baneanlegg fremstår dog som et av de best sikrede som finnes i landet. I tillegg har
sikkerhetsledere og andre en høy standard for å ivareta sikkerheten på treninger hos oss.
Alle funksjonærer gjennomgår jevnlig opplæring og oppdatering av kompetanse. Dette
sammen med den utvikling vi ser i personlig sikringsutstyr bringer antall skader, og
omfanget av disse, ned til et akseptabelt nivå.
Det er registrert 4 bruddskader gjennom året. Ingen av disse kan tilskrives anlegg,
treningsopplegg eller manglende bruk av påbudt utstyr. Skadeomfanget anses å ligge
godt innenfor den norm vi må påregne.
For ytterligere å bedre sikkerheten i banen, vil traseer, gjennomkjøringer og ”snarveier”
sperres og sikres enda bedre. Dette samtidig med oppstramming av regelverk og
praksis.
Det må stadig holdes fokus på innmelding og kjørerutiner. Rigide regler og rutiner skal
følges for å sikre hver og en av våre utøvere.

Arrangement
Også i 2015 arrangerte BSMX både Vestlandsmesterskap og NorgesCup.
Vi valgte å arranger begge løpene med bare en måneds mellomrom.
Hensikten med dette var å bli ferdig med arrangementene raskt slik at vi ikke hadde det å
tenke på i løpet av sesongen.
Erfaringen viser at dette ikke var særlig vellykket. Selv om intensjonen var god, medførte
dette en såpass rovdrift på funksjonærer at det ikke vil bli gjenttatt med det første.
Vi ønsker å takke alle som bidro til vel gjennomførte arrangement som igjen fikk rosende
omtale fra Forbundet.

Resultat
2015 ble et merkeår for BSMX resultatmessig.
Genette Klyve Våge deltok i Verdensmesterskap for kvinner og ble etter fem runder til slutt

nummer fem. Dette er den beste prestasjon noen norsk motocrossutøver har oppnådd. Hun ble også Norgesmester i dameklassen. Hun fikk også andreplass i Svensk Mesterskap, dameklassen.

For herrer kjørte Vegard Falmår inn til bronse i klassen MX 125 I Norgesmesterskapet.


0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline